สมาชิกหมายเลข 2997371 https://junepenporn.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=03-03-2016&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=03-03-2016&group=4&gblog=1 https://junepenporn.bloggang.com/rss <![CDATA[5 Sentences for Profassional Presentation]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=03-03-2016&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=03-03-2016&group=4&gblog=1 Thu, 03 Mar 2016 0:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=20-02-2016&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=20-02-2016&group=2&gblog=1 https://junepenporn.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏเหล็กการ PRESENTATION ให้น่าสนใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=20-02-2016&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=20-02-2016&group=2&gblog=1 Sat, 20 Feb 2016 14:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=18-02-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=18-02-2016&group=1&gblog=2 https://junepenporn.bloggang.com/rss <![CDATA[This is JUNEPENPORN]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=18-02-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=junepenporn&month=18-02-2016&group=1&gblog=2 Thu, 18 Feb 2016 20:31:47 +0700